tr

2020 Prefabrik Ev Fiyatları

2020 Prefabrik Ev Fiyatları

2020 prefabrik ev fiyatları; tasarımı istenen prefabrik evin tek katlı, çift katlı, 3 katlı, dubleks olması durumuna, kullanılan malzemelerin kalitesi, oturum alanına, özel tasarım malzemeler ile inşası gibi kıstaslar göz önünde bulundurularak belirlenir. Günümüzde gayet yaygınlaşan prefabrik evlerin inşası yapılırken kişilerin beklentilerine göre her detay proje aşamasında göz önünde bulundurularak mukavemet, konfor, sağlık, güvenlik ve estetiklik bir arada sunulur. Tüm bu unsurlar, prefabrik evlerin fiyatlarının belirlenmesinde rol oynar. Bütçeye uygun fiyatlarda, bir yapıda beklenen tüm özelliklerin elde edildiği prefabrik evlerin inşası mümkündür. Burada önemli olan nokta; prefabrik evi inşa edecek firmanın nitelikte olması, çalışan mimar, mühendis ve teknik personelin alanında uzman kişilerden oluşması ve inşa edilecek prefabrik ev ile ilgili nasıl bir tasarımın istendiğinin mimar ve mühendislere net bir şekilde izah edilmesidir.

 Prefabrik Evlerin Ekonomik Olması

2020 prefabrik ev fiyatları belirlenirken ekonomiklik esas alınarak ve bir yapıda olması gereken özelliklerin elde edilmesini sağlayan malzemelerin kalitesi belirleyicidir. Prefabrik yapı sistemleri ile yapı elemanları fabrika ortamında üretilen modüler parçalar, birleştirme elemanları kullanılarak inşaat alanında montajları sağlanarak kurulumları yapılır. Prefabrik evler inşa edilirken aşağıda belirtilen özelliklerin sağlanmış olması gerekir.

  • İhtiyaçlara cevap verecek nitelikte inşa edilmeleri,
  • Prefabrik ev sahibi kişinin beklentilerine göre ve istekleri esas alınarak özel tasarım prefabrik ev inşa edilmelidir.
  • Prefabrik ev inşa edilirken ekonomiklik faktörünün göz önünde bulundurulması,
  • Olumsuz hava koşullarına karşı mükemmel yalıtımın elde edilmesi,
  • Depreme karşı dayanım göz önünde bulundurularak konstrüktif detayların en ince ayrıntısına kadar tasarıma dâhil edilmesi,
  • Güvenli bir yapı elde edilmesi, konfor, sağlık ve estetiklik en üst seviyede sağlandığı yapılar inşa edilmelidir.

 Prefabrik Evler İnşa Edilirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

2020 prefabrik ev fiyatları birçok faktör esas alınarak belirlenir. Fiyatlar; yapının beklenilen özellikleri sağlaması için kullanılan kompozit malzemelerin kalitesi, işçilik giderleri, özel tasarıma ait unsurlar ve inşa edilecek prefabrik evin metrekare değeri esas alınarak belirlenir. bunun dışında arsa sahibi tarafından gerekli imar izinlerin alınması için harcanan masraflarda göz önünde bulundurularak bütçe hazırlanmalıdır. Prefabrik evler inşa edilirken ekonomiklik her aşamada referans alınarak ekonomiklik ile beraber dayanım, estetiklik, konfor ve sağlıklı oturum alanlarının oluşturulması gibi özellikler sağlanmalıdır. Bunun dışında prefabrik ev inşa edilirken bölgesel şartlar ve inşaat alanının zemin özellikleri ile ilgili geoteknik raporlar değerlendirilerek depreme karşı mukavemetli inşa edilmeleri zorunludur. Prefabrik evlerin hafif yapılar olması sebebiyle zati yük bakımından betonarme ve çelik yapılar kıyasla deprem karşısında mükemmel dayanım davranışları gösterirler.

 Prefabrik Evlerin İnşaat Aşamaları

Prefabrik evler inşa edilmeden önce prefabrik evin inşa edileceği arsa ile ilgili olarak arsa sahibi tarafından gerekli imar izinleri alınmalıdır. İmar ruhsatı ve izinler alınırken mimari proje hazırlanması zorunludur. Bu aşamadan sonra nasıl bir prefabrik evin inşa edileceği ana hatlarıyla belirlenmeli ve iç mekân tasarımında beklentilere cevap verecek nitelikte hem mimari proje hem de statik proje hazırlanır. Mimar ve mühendisler tarafından projede, her detay belirtilerek yapının inşa edilmesi için mevzuatın belirlediği kurallar esas alınarak boyutlandırma yapılır. Projelendirme aşamasından sonra prefabrik ev inşa edileceği sahanın zemin yapısı ile ilgili geoteknik raporlar değerlendirilerek yapının oturacağı alan inşaya uygun hale getirilir. Modüler prefabrik yapı elemanları, teknik personel tarafından inşaat sahasında montajları sağlanarak kullanıma hazır hale getirilir.

Whatsapp
Yalı Prefabrik Destek Uzmanı
Yalı Prefabrik Destek Uzmanı
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?