Prefabrik Yapılar Hakkında

Kullanışlı Prefabrik İş Yerleri

K

Kullanışlı prefabrik iş yerleri; Prefabrik yapı sistemleri ile kurularak kullanım amacına göre dizayn edilerek mekân işlevsellik yönünden uygun hale getirilir. Parçaları fabrikada üretilen modüler yapı elemanlarının inşaat sahasında özel birleşim araçları kullanılarak hızlı ve kısa sürede kurulan prefabrik yapılar, her sahada kullanılmaktadır. Prefabrik ev, prefabrik villa, prefabrik okul, prefabrik yurt, prefabrik fabrika alanları, prefabrik güvenlik kulübesi olmak üzere daha birçok alanda prefabrik yapıların kullanımı popülerleşmektedir. Prefabrik yapı sistemleri ile inşa edilen alanlardan birisi de prefabrik işyerleridir. Prefabrik işyeri olarak; taksi durağı, ofis, şantiye binaları, satış ofisleri, showroom, dükkân ve ticari faaliyetlerde bulunma amacıyla açılan farklı meslek dallarına hitap eden işyerleri prefabrik yapı sistemleri ile inşa edilirler.

 Özel Tasarım Prefabrik İş Yerleri

Kullanışlı prefabrik iş yerleri, tasarım bakımından işyerinin faaliyet alanına göre özel yöntem ve teknikler kullanılarak iç ve dış mekân tasarımı estetikliğin hâkim olduğu alanlar olarak dizayn edilirler. Prefabrik işyerlerinde kullanışlı alanlar oluşturulur, ihtiyaç analizi yapılarak iç mekân birimlerinin birbiriyle olan ilişkileri göz önünde bulundurularak kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde planlama yapılır ve buna göre alanlar oluşturulur. Oluşturulan alanlarda sağlık, konfor ön planda olup; uluslararası kalite standartlarına göre inşası sağlanır. Özel tasarım prefabrik iş yeri planlamasında, işyeri sahibinin istekleri doğrultusunda özelleştirme yapılabilir ve inşaat alanında modern yöntem ve teknikler kullanılarak beklentilere cevap verecek nitelikte mekânların oluşturulması mümkündür.

 Prefabrik Yapıların Sağladığı Avantajlar

Kullanışlı prefabrik iş yerleri, tasarım açısından kullanım amacına uygun hale getirilen ve özellikle faaliyet alanına göre fonksiyonelliğin hâkim olması, işyerlerin prefabrik yapı sistemleri kullanılarak inşa edilmesinde tercih sebebi olmaktadır. Prefabrik işyerlerinin kullanımındaki avantajlar ise başlıca şöyle sıralanabilir:

  • Her türlü mevsimsel koşullara karşı ısı, su, ses ve yangın yalıtımı en üst seviyededir.
  • Maliyet açısından istenilen özellikte ergonomik yapılardır. Ekonomiklik ilkesinin esas alınarak inşa süreci tamamlanan prefabrik iş yerleri, kullanım açısından konforlu ve sağlık alanlar olarak tasarlanırlar.
  • Kurlumu tamamlanan prefabrik işyerlerinde istenildiği takdirde iş bölmelerde değişiklikler yapılabilir ve farklı bir alana kurulmak üzere parçaları sökülebilir özellikte olduğundan taşınabilir.
  • Zemin kısmı ile prefabrik yapı arasında su basman seviyesi kısmında beton kullanılır, bunun dışında beton kullanılmaz.
  • Nakliye giderleri düşüktür.
  • Hafif yapı sistemleri olmaları sebebiyle depreme karşı dayanıklıdırlar.

Estetiklik yapının hem iç hem de dış mekân tasarımında ön plandadır. Kurulum sırasında zayiat olmaz. Çünkü prefabrik yapıların elemanları fabrika ortamında üretilir ve sadece inşaat sahasında montaj işlemleri yapılır.

 Prefabrik İşyeri Maliyeti Ne Kadar?

Prefabrik işyeri alanlarının oluşturulmasında maliyetler betonarme yapılar, çelik yapılara ve diğer yapılara kıyasla çok düşüktür. Maliyetler belirlenirken prefabrik işyerinin oturum alanı (m2), kullanılan malzemelerin kalitesi, yapının tek katlı, çift katlı durumu, iç mekân ve dış mekân tasarımında dekoratif amaçlı kullanılacak malzeme giderleri, özel tasarım taleplerine bağlı olarak oluşacak giderler esas alınır.

Leave Your Comment